خدمات قابل ارائه در مرکز مایا شامل کاشت ناخن و ترمیم ناخن و لاک ژل یا ژلیش و لمینت ناخن و مانیکور در انواع کلاسیک و روسی و پدیکور و ایربراش و فرنچ و لمینت و لاک ژل پا با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت می باشد.

کاشت ناخن
کاشت ناخن: 400.000 تومان
ترمیم ناخن
ترمیم ناخن: 220.000 تومان
لاک ژل (ژلیش)
لاک ژل (ژلیش): 150.000 تومان
لمینت ناخن
لمینت ناخن: 150.000 تومان
مانیکور روسی
مانیکور روسی: 100.000 تومان
مانیکور کلاسیک
مانیکور کلاسیک با لاک: 100.000
آمبره ایربراش
آمبره ایربراش: 200.000تومان
فرنچ ناخن
فرنچ: 180.000 تومان
طراحی ناخن
طراحی از ناخنی 10.000 به بالا
پدیکور
پدیکور و کفسابی: 350.000 تومان
لمینت و لاک ژل پا
لمینت و لاک ژل پا: 200.000

لاک ژل پا: 150.000 تومان