خدمات قابل ارائه در مرکز مایا شامل کاشت ناخن و ترمیم ناخن و لاک ژل یا ژلیش و لمینت ناخن و مانیکور در انواع کلاسیک و روسی و پدیکور و ایربراش و فرنچ و لمینت و لاک ژل پا با بالاترین کیفیت و بهترین قیمت می باشد.

کاشت ناخن
کاشت ناخن: ۴۰۰.۰۰۰ تومان
ترمیم ناخن
ترمیم ناخن: ۲۲۰.۰۰۰ تومان
لاک ژل (ژلیش)
لاک ژل (ژلیش): ۱۵۰.۰۰۰ تومان
لمینت ناخن
لمینت ناخن: ۱۵۰.۰۰۰ تومان
مانیکور روسی
مانیکور روسی: ۱۰۰.۰۰۰ تومان
مانیکور کلاسیک
مانیکور کلاسیک با لاک: ۱۰۰.۰۰۰
آمبره ایربراش
آمبره ایربراش: ۲۰۰.۰۰۰تومان
فرنچ ناخن
فرنچ: ۱۸۰.۰۰۰ تومان
طراحی ناخن
طراحی از ناخنی ۱۰.۰۰۰ به بالا
پدیکور
پدیکور و کفسابی: ۳۵۰.۰۰۰ تومان
لمینت و لاک ژل پا
لمینت و لاک ژل پا: ۲۰۰.۰۰۰

لاک ژل پا: ۱۵۰.۰۰۰ تومان